StartUtvecklingsområdenBrukarmedverkanKontakt brukarråd

Kontaktinformation till regionala brukarråd

Nu finns det regionala brukarråd för utveckling av missbruks- och beroendevården runt om i Sverige. Råden har fått träning i bland annat roll och representativitet, juridik, media- och opinonsbildning och olika metoder för brukarmedverkan. Många har dessutom medlemmar som har utbildats i metoder för brukarstyrda brukarrevisioner.

Blekinge

Regionalt brukarråd för missbruks/beroendefrågor i Blekinge är under bildande.

Kontaktperson:
Johnny Stenberg
E-post: johnny.stenberg@attentionblekinge.se

Dalarna

Brukarråd för missbruks- och beroendevården i Borlänge har bildats med medverkan av följande föreningar: Verdandi Borlänge, RFHL Dalarna, SPES Dalarna, RIA Ludvika, IOGT-NTO Dalarna, FMN Mora/Orsa samt Länkarna Borlänge.

Kontaktperson:
Anders Taavo, ordförande Verdandi Borlänge
E-post: anders.taavo@verdandi.se
Mobiltelefon: 0706-02 48 29
 

Gotland

Diskussioner förs om nystart för regionalt nätverk för psykiatriområdet, inklusive missbruk och beroende.

Kontaktperson:
Barbro Ronsten, RSMH Kamratringen
E-post: barbroronsten@hotmail.com
Mobiltelefon: 0498-26 89 76

NSPH-nätverk med Anhöriga mot droger som associerad medlem. rådet arbetar med psykiatri- och missbruks/beroendefrågor.

Gävleborg

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Gävleborg har bildats efter beslut av följande föreningar: Ria i Sandviken, Ria Gävle, LP i Gästrikland, KRIS i Gävle, IOGT-NTO Gävleborg samt RFHL Gävleborg.

Kontaktpersoner:

Birgitta Öberg, Verdandi
0703-34 06 77

Rolf Karlsson, RFHL Gävleborg
E-post: rolf.karlsson@rfhl.se
Mobiltelefon: 070-038 51 78

Halland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Halland har bildats med medverkan av följande föreningar: Attention MittHalland, KRIS Falkenberg, KRIS Halmstad, RiaGården Hela människan, Länken 67 Halmstad, Sällskapet länkarna Halmstad, KF - länken Falkenberg, VågaVa Halmstad, Anonyma Alkolister.

 

Kontaktpersoner:
Jan Nyman, NBV
E-post: jan.nyman@nbv.se
 

Annika Gunnarsson, KRIS
E-post: annika.gunnarsson@kris.a.se

 

Jämtland

Jämtlands läns brukarråd (JLB). Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Jämtland/Härjedalen med medverkan av följande föreningar: FMN Östersund, IOGT-NTO Jämtland, Attention Jämtland/Härjedalen och NSPH.

Kontaktperson:
Jessica Viggesjö, FMN Östersund
E-post: fmnostersund@gmail.com
Mobiltelefon: 070-398 04 83

Du kan också maila till: jlbrukarrad@hotmail.com

Jönköping

Jönköpings läns brukarråd för riskbruk, missbruk och beroendevård.

Kontaktperson:
Mats Vikhed, ordförande Brukarrådet Jönköpings län
E-post: mats.vikhed@gmail.com
Mobiltelefon: 076-781 24 20

"Brukarrådet för alla" inriktar sig på neuropsykiatriska diagnoser och beroende/missbruk.

Kontaktpersoner:
Ulrika Andersson
E-post: ordf.attention.jkpg@gmail.com
Mobiltelefon: 0763-93 63 50

Susanne Staaf
E-post: susannestaaf@live.se
Mobiltelefon: 0762-09 87 99
 

Kalmar (vilande)
I kalmar läns regionala brukarråd ingår IOGT-NTO Kalmar län, LP-stiftelsen Västervik, FMN kalmar län, LP-stiftelsen Oskarshamn, Livslinjegruppen Västervik.

Kontaktpersoner:
Gunilla Nilsson, IOGT-NTO Kalmar län
E-post: gunilla.nilsson@nbv.se
Mobiltelefon: 072-512 51 52

Kronoberg

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Kronoberg har bildats efter beslut av följande föreningar: Attention Kronoberg, Autism och aspergerföreningen Kronoberg, IOGT-NTO Kronoberg och IOGT-NTO kamratstödet Kronoberg, Länkarna Alvesta, Ria i Växjö, RSMH Kronoberg och Våga va. 

Kontaktpersoner:
Magnus Pålsson, Utredare/administrativ assistent IOGT-NTO Kronoberg
E-post: magnus.palsson@iogt.se 
Telefon: 0470-70 64 56

Gunilla Degerman, RSMH Kronoberg
E-post: 501127@tele2.se
Telefon:0470-72 86 15 

Norrbotten

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Norrbotten har bildats efter beslut av följande föreningar: RFHL Luleå, LP Norrbotten, SIMON Norrbotten, Reumatikerföreningen Luleå, Svenska Kyrkan, Luleå stift, FMN Norrbotten, Attention Norrbotten samt RSMH Norrbotten. Adjungerade: NBV Norrbotten, Kvinnogruppen Freja samt Kvinnogruppen Meri.

Kontaktpersoner:
Greger Björklund, LP Norrbotten/Västerbotten
Koordinator Brukarrådet LEVA, Norrbotten
0702-45 09 91
greger.bjorklund@hotmail.com

Susanne Stattin, NBV
E-post; susanne.stattin@nbv.se
Mobiltelefon: 073-275 13 70
 

Skåne
Två brukarråd för missbruks- och beroendevården i Skåne har bildats. Brukarråd har bildats efter beslut av följande föreningar: RFHL Skåne (lokalavdelningar Lund, Båstad, Ängelholm, Malmö och Sjöbo), Brukarföreningen Skåne, Metadonpatientföreningen Skåne, Attention, RUS (RSMH:s ungdomsförbund), SPES, Fria Sällskapet Länkarna Trelleborg, Fria Sällskapet Länkarna Åstorp, Kamratföreningen Lågan.

Kontaktperson:
Mari Nordström, RFHL oberoende Skåne
E-post: mari.nordstrom@rfhl.se eller oberoende.skane@rfhl.se
Mobiltelefon: 070-664 07 42

Kontaktgrupp för brukarinflytande i missbruks- och beroendefrågor i samverkan mellan fyra Verdandi-föreningar samt två samarbetsorganisationer.
E-post: malmo@verdandi.se.

Stockholm
Två brukarråd för missbruks- och beroendevården i Stockholm har bildats.

Ett regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Stockholms län har bildats efter beslut av följande föreningar: RFHL Stockholm, Attention Stockholms län, Attention Södertörn, HIV Sverige, KRIS 08, Verdandi och Solnalänkarna. 

Kontaktpersoner:
Connie don Marco, RFHL
E-post: connie.donmarco@rfhl.se

Per Sternbeck, RFHL
E-post: per.sternbeck@rfhl.se
Mobiltelefon; 070-401 93 53

Ytterligare ett regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Stockholms län har bildats efter beslut av följande föreningar: Stockholms brukarförening, X-Cons Stockholm, Unga X-Cons Stockholm, Föreningen Stockholms hemlösa samt Rose Alliance Sverige.

Kontaktperson:
Berne Stålenkrantz, Svenska Brukarföreningen
E-post: berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se
Mobiltelefon: 070-535 76 45

Sörmland

Brukarråd med Verdandi och NSPH.
Kontaktperson:
Karin Johansson, Verdandi
karin.johansson@verdandi.se
Mobil: 0702-32 75 96
 

Uppsala

Regionalt brukarnätverk för missbruks- och beroendevården i Uppsala län har bildats efter beslut av följande föreningar: Attention Uppsala, FMN Uppsala, IOGT-NTO Kamratstödet Uppsala, IOGT-NTO Uppsala län, Kamratföreningen Länken i Uppsala, KRIS Uppsala, Metadonpatientföreningen, RFHL Uppsala län, IFS Uppsala, RSMH/UAS, RSMH-Vallonerna samt Uppsala ÅSS.

Kontaktperson:
Staffan Utas, RFHL Uppsala län
E-post: oberoende.info@gmail.com
Mobiltelefon: 070-062 15 54 eller 073-725 63 51

Värmland

Regionalt brukarnätverk för missbruks- och beroendevården i Värmland har bildats efter beslut av följande föreningar: Länkarna Karlstad, Länkarna Grums, Futurumlänkarna, RSMH Eda, Grumsgruppen, IOGT-NTO Vårdkedjan Karlstad, IOGT-NTO Karlstad samt Verdandi Grums.

Kontaktperson:
Lars Ryman, Futurum länkarna
Mobil 0700-95 35 34
E-post: larsryman@hotmail.se
 

Västerbotten

Regionalt råd för Västerbottens ideella organisationer verksamma i missbruks- och beroendefrågor har bildats med medverkan av följande föreningar:
IOGT-NTO Medmänniska
IOGT-NTO Skellefteå Kamratstöd
IOGT-NTO Kamratstödet Umeå
IOGT-NTO Västerbotten
KRIS Umeå

Kontaktpersoner:
Kristina Edström, KRIS Umeå
0736-88 19 58
kristina.edstrom@kris.a.se

Inger Malmén, distriktskonsulent IOGT-NTO
E-post: inger.malmen@iogt.se

Västernorrland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i samarbete med Attention Sundsvall/Timrå, RSMH Sundsvall, RSMH Örnsköldsvik, Verdandi Sundsvall, RSMH Timrå, RSMH-Ådalen-Kramfors och RSMH Sollefteå.

Kontaktperson:
Björn Hoffman, RSMH
E-post: bjorn.hoffman@comhem.se
Mobiltelefon: 070-798 28 18

Västmanland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Västmanland har bildats efter beslut av följande föreningar: Anhöriga mot droger Västerås, Attention Västerås, IOGT-NTO Västmanland, Maskroskraft, RFHL Västmanland samt RSMH Västerås.

Kontaktperson:
Christina Persson, Västmanlands Kommuner och Landsting
E-post: christina.persson@vkl.se
Telefon: 021-39 79 60
 

Västra Götaland

I Västra Götalands regionala brukarråd för missbruks- och beroendevård ingår följande föreningar: KF Länken, Verdandi Trollhättan, Hela Människan, länkföreningen Kungs Ladugård, RFHL Göteborg och Vägen Ut.

Kontaktperson:
Håkan Blom, KF-Länken
E-post: carina.hakan@hotmail.se
Mobiltelefon: 073-032 19 10

Örebro
Ett regionalt brukarråd finns med representanter från följande föreningnar: FSL Länkarna, Futurum Länkarna, Petrushjälpen, RSMH, Bryggan, IOGT-NTO samt Brukarrådet Grums.  Sammankallande är Kathy Gyhlensten; IOGT-NTO.  

I Örebro finns också ”Brorådet”, ett brukarråd knutet till Örebros Beroendecentrum. Rådet arbetar för inflytande för individer och närstående i landstingets beroendevård och socialtjänstens verksamhet med tyngdpunkt på att underlätta samverkan. Här ingår följande föreningar:

Attention Örebro lokalförening
Gert Andersson
E-post: gert.andersson@oreline.net

FMN Örebro
E-post: fmn.orebro@telia.com
Mobiltelefon:070-677 68 85

Hela Människan – Ria Dorkas
Solweig Fahlgren, föreståndare samt Per Helgesson, biträdande föreståndare,
E-post: ria.dorkas@helamanniskan.se
Telefon: 019-13 90 03

KRIS/ Unga KRIS Örebro
E-post: orebro@kris.a.se
Telefon: 019-33 51 97

SIMON – Svenskar och Invandrare Mot Narkotika Lokalföreningen Örebro
Halid Hadzimusic
E-post: simonorebro@telia.com
Telefon: 019-10 21 35

Verdandi Örebro
Ann-Mari Wulfstrand
E-post: ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se

Östergötland
Vilande regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Östergötland har bildats efter beslut av följande föreningar: FMN Linköping, FMN Norrköping, Unga KRIS Linköping, KRIS Norrköping, SIMON Linköping, SIMON Norrköping samt QvinnoQulan Linköping samt RFHL.